Nasza misja jest prosta -
wspólnie z Wami posadzimy10,000,000drzew do końca 2033 roku.

Dzięki temu znacząco poprawimy poziom życia setek tysięcy ludzi w potrzebie oraz przyczynimy się do redukcji dwutlenku węgla z atmosfery. To tylko dwie korzyści a jest ich znacznie więcej!

Ważne aby pomagać w sposób odpowiedzialny oraz skuteczny. Jeżeli w tym samym czasie możemy pomóc ludziom i planecie to znaczy że nasze działania są przemyślane. Kolejnym krokiem jest skala.

Łukasz Żurowski

Co-Founder

Poznaj nasz zespół

Łukasz Żurowski

Łukasz Żurowski

Co-Founder

Jędrzej Wus

Jędrzej Wus

Co-Founder

Moses Davide Busher

Moses Davide Busher

Managing Director in Malawi

Początek treebute®

Cześć!

Z tej strony Łukasz i Jędrzej, dwa “mózgi” które stworzyły treebute®. Pragniemy wpływać na świat w pozytywny sposób. Od dawna marzyliśmy o stworzeniu platformy cyfrowej, która wspierałaby nasze wysiłki.

Nasz cel? Kreowanie trwałych zmian, a nie przelotnych chwil. Nawiązujemy współpracę z partnerami i wspólnie sadzimy drzewa - to więcej niż tylko symbole, to żywe dziedzictwo naszej wspólnej misji. Drzewa, które będą rosnąć przez wieki, pozostawiając po sobie bardziej zielony świat.

About us: first slide

Pomagamy mądrze

Nasza filozofia jest prosta, ale głęboka: połączyć inicjatywy biznesowe i pomocowe z przemyślaną, spójną logiką. Wybraliśmy sadzenie drzew jako nasze główne narzędzie wpływu. Korzyści z tego płynące są uniwersalne.

W krajach rozwiniętych skupiamy się na odbudowaniu terenów zielonych i wspieraniu bioróżnorodności. W krajach rozwijających się idziemy o krok dalej, sadząc drzewa owocowe, aby poprawić jakość życia, zmniejszyć ubóstwo, zwalczyć głód i dać ludziom nadzieję na lepsze jutro.

About us: second slide

Proste założenia

W 2023 roku nasza podróż rozpoczęła się od posadzenia 3000 drzew owocowych - mango, awokado, brzoskwiń i bananowców - w trzech malawijskich wioskach. Przejrzystość i bliska współpraca z rządem oraz organizacjami pozarządowymi sprawiają, że jesteśmy skuteczni.

Nasza misja? Do 2033 roku wraz z naszymi partnerami zasadzimy 10 milionów drzew w dziesięciu krajach Afryki, Ameryki Południowej i Azji. To nie tylko inwestycja ekologiczna; chodzi o poprawę życia, ochronę dzikiej przyrody i pielęgnację naszej planety.

About us: third slide

Nie tylko drzewa

W treebute® nasza misja wykracza poza samo zasadzanie drzew. Szkolimy rolników w niezbędne umiejętności, które pozwalają im pielęgnować i utrzymywać swoje plantacje. Zobowiązujemy się do wymiany drzew, które okażą się słabe, nie tylko na wczesnych etapach. Budujemy systemy wodne, które zapewniają wioskom stabilny dostęp do niezbędnej wody.

Poprzez szkolenia biznesowe i marketingowe wzmacniamy lokalne społeczności, tworząc nowe możliwości zarobkowe. Nasze holistyczne podejście ma na celu wywieranie trwałego wpływu nie tylko na środowisko, ale również na ludzi i społeczności, którym służymy.

About us: forth slide

Nasza historia pisana
na bieżąco

SDG Poster

Czym są SDGs?

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) stanowią globalną agendę ustanowioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r., mającą na celu sprostanie złożonym globalnym wyzwaniom i promowanie zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. treebute® odgrywa istotną rolę w realizacji kilku z tych celów.

SDG Pie

Nasze zobowiązanie do posadzenia 10 milionów drzew do 2033 roku i jego wielowymiarowe podejście są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju, demonstrując siłę ochrony środowiska i ponownego zalesiania w tworzeniu bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata dla wszystkich. Z dumą chwalimy się że spełniamy 10 z 17 punktów SDGs.

noPoverty
zeroHunger
education
genderEquality
water
work
reduceInequality
climate
life
partnership
Sustainable Development Goals

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a my odezwiemy się w 24h